تبلیغات
گروه علوم تجربی شهرستان اندیمشك - تشكر
سه شنبه 7 دی 1389

تشكر

   نوشته شده توسط: moosavyan    

یك تشكر ویژه از آقای سید رسول حسینی كه مرا در تهیه این مطالب یار ی دادند
پهلوان  دمت گرم